Výzva západoslovenskej distribučnej spoločnosti, a.s.