Slovenský zväz záhradkárov

Slovenský zväz záhradkárov pod vedením pani F. Steránkovej a pána A. Gažu dostal v roku 1991 do užívania pozemok za starou školou.

Vytrhali staré stromy a nechali iba orechy. V nasledujúcom roku vysadili záhradu jabloňami, slivkami, marhuľami a ríbezľami.

V septembri 2004 usporiadal Slovenský záhradkársky zväz po prvýkrát výstavu ovocia, zeleniny a výšiviek, ktorá sa tešila veľkému záujmu.

aaaa

aaaaa