Katolícka cirkev v obci

Veľkonočné obdobie 20.05.2019 – 26.05.2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 10.06. Spomienka Panny Márie, matky cirkvi
 • Utorok 11.06 spomienka sv. Barnabáša, apoštola
 • Štvrtok 13.06. sviatok Pána Ježiša, Najvyššieho a večného kňaza

Úmysly sv. omší 

 • Zbierka na Katolícke masmédia vyniesla 930€, Pán Boh odmeň
 • Dnes (v nedeľu) končí Veľkonočné obdobie, od pondelka sa modlíme anjel Pána

Obec Horná Krupá leží na Trnavskej pahorkatine v plytkej dolinke Krupského potoka, južne od pohoria Malých Karpát, ktoré sú vzdialené od obce 2 km. S počiatku boli 3 obce: Dolná, Stredná a Horná Krupá. Po spojení Dolnej a Strednej vznikla Dolná a Horná Krupá zostala.

Prvý záznam o histórii obce Hornej Krupej  je z vizitácie bratislavského arcidekanstva z roku 1390 kedy ostrihomský arcibiskup Ján Kanizsay nariadil preskúmať všetky farnosti  bratislavského arcidekanstva (Fejer,CDX,VIII,313).  Výročie posviacky slávime 1. októbrovú nedeľu.

V obci je rímskokatolícky kostol svätého Mikuláša, ktorý bol  postavený v barokovom slohu v rokoch  1741 – 1746. Stavba bola finančne podporovaná grófom Antonom Brunsvikom a finančnými zbierkami od farníkov. Kostol je zasvätený svätému Mikulášovi a posvätený 7.októbra 1746 na sviatok Ružencovej Panny Márie.

V roku 1780 bola kostolná loď  predĺžená a jej pôdorys má pozdĺžny jednoloďový tvar. V roku 1906 bol kostol zemetrasením veľmi poškodený a opravený až v rokoch 1912 -1914 kedy bola pristavená aj veža zo severnej strany a v roku 1925 boli dodané 4 zvony trnavčanom Fridrichom Vilhelmom Fischerom.  Maľovka kostola je z roku 1937. Ide o maľby obrazov štyroch evanjelistov, svätej Terézie a svätého Alojza a iné biblické výjavy zhodné s architektúrou v barokovom štýle. Vzácny a veľmi kvalitný orgán pochádza z Krnova z roku 1930, ktorého staviteľom je Gebrüder Rieger – Jagendorf.

Hlavný oltár z roku 1760 s ústredným obrazom Ružencovej Panny Márie ktorý je osadený do honosného pozláteného rámu  pochádza z jezuitského kostola zo Skalice, po bokoch je doplnený kľačiacimi anjelmi. Ostatné oltáre, oltár sv. Mikuláša patróna kostola a oltár sv. Jozefa sú štýlovo prispôsobené hlavnému oltáru. Sú z roku 1936, tiež  kazateľnica, Krížová cesta, Betlehem a toto všetko je dielom miestneho rezbára majstra Štefana Hláveka.  Výročie posviacky slávime 1. októbrovú nedeľu.

RÍMSKO-KATOLÍCKA CIRKEV – farnosť Dolná Krupá
Nám. L. van Beethovena 552/14
919 65 Dolná Krupá

Správca farnosti: dekan Mgr. František Bačík

Telefón:

 • +421 33 5577110 (kancelária)
 • +421 908 168330 (správca farnosti)

E-mail:

 • fara.dolnakrupa@gmail.com

Web:

Iné údaje:

 • IČO: 34013130
 • DIČ: 2021150978
 • Farský účet číslo: 5066440909/0900

Aktuálne informácie o živote vo farnosti nájdete na stránkach Facebooku.