Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Partnership and European Union / Partnerstvo a Európska Únia

Termín realizácie projektu: 01/04/2022 – 30/09/2022
Termín realizácie podujatia: 22/07/2022 – 24/07/2022
Miesto: Horná Krupá
Partneri: Obec Kostelec (CZ), Pilisszántó község önkormányzata (HU), KULTURNO-
UMEJETNICKO DRUZSTVO VARDARAC (HR)
Cieľ projektu:
V ťažkých časoch koronavírusu spojiť občanov partnerských obcí v rámci vereného podujatia.
Témami podujatia boli posilnenie partnerstva a postavenia Európskej únie medzi občanmi.
Výstupy:

  • Kultúrne prezentácie a medzikultúrna angažovanosť
  • Búranie bariér a predsudkov voči iným národom
  • Vytvorenie priestoru bez diskriminácie
  • Rozvoj dobrovoľníctva
  • Vytváranie nových priateľstiev
  • Výmena skúseností s cezhraničnými partnermi