Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Autor: Tomáš Ormandy / Administrátor

Spoločnosť  ŽOS Trnava prijíma do zamestnania ľudí na pozíciu zámočník

„Spoločnosť  ŽOS Trnava prijíma do zamestnania ľudí na pozíciu zámočník, na trvalý pracovný pomer.

Nástup je možný okamžite, nie je potrebné zváračské oprávnenie, stačí manuálna zručnosť.

Nástupná mzda je od 1 100 eur.

V prípade záujmu sa dostavte na personálne oddelenie Žos Trnava alebo zavolajte na bezplatnú linku 0800 200 002“.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) Horná Krupá na roky 2021 – 2025

Vážení obyvatelia, návštevníci a priaznivci našej obce!
Predkladáme Vám Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) Horná Krupá
na roky 2021 – 2025. Tento strategický dokument a územno-plánovacia dokumentácia
predstavujú dva najzakladanejšie a najdôležitejšie strategické a plánovacie dokumenty na úrovni
každej jednej samosprávy v Slovenskej republike. Ich schválením v obecnom zastupiteľstve sa
stávajú záväznými nástrojmi strategického, plánovitého a systémového riadenia rozvoja našej
obce.
Predkladaný dokument je základným strednodobým plánovacím dokumentom podpory
regionálneho rozvoja a regionálnej politiky na lokálnej úrovni. Priamo nadväzuje na strategické a
programové dokumenty na vyššej regionálnej a najvyššej národnej úrovni. Dokument rešpektuje
lokálne špecifiká územia a práve z ich analýzy stanovuje rozvojové opatrenia a aktivity, ktorých
schválením sa obec zaväzuje k ich plneniu.

Ochrana lesov pred poZiarmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave informuje občanov

o základných povinnostiach, ktoré je potrebné dodržiavať v prírode:

  • nezakladať‘ oheň na miestach, kde je to zakázané, alebo kde by sa mohol rozšíriť,
  • využívať len oficiálne ohniská, ktoré sú bezpečné,
  • neodhadzovať‘ neuhasené cigarety,
  • nedovoľovať deťom hry so zápalkami,
  • rešpektovať príkazy a dodržiavať zákazy umiestnené na verejných miestach, najmä pri vstupe do lesa,
  • v prípade spozorovania požiaru volať tiesňovú linku 112, 150, alebo požiar ohlásiť na najbližšiu
  • ohlasovňu požiarov, či už v obci alebo u správcu lesa.

Upozorňujeme občanov, že vypaľovanie porastov bylín, krikov a stromov, používať otvorený plameň na miestach so zvýšením nebezpečenstvom vzniku požiaru a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu je zakázané.

Za porušenie je možné fyzickej osobe uložiť‘ pokutu až do vyšky 331,- €.