Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dobrovoľný hasičský zbor

V obci  Horná Krupá pôsobí niekoľko spolkov a združení.  Medzi azda  najstaršie možno zaradiť miestnych hasičov. Hasičský zbor   bol v Hornej Krupej založený už v roku 1927.

DHZ Horná Krupá disponuje hasičskou technikou:

  • Lada NIVA
  • CAS AVIA
  • športovou striekačkou
  • Elektrocentrálou

Viac informácií o činnosti DHZ môžete nájsť na sociálnej sieti Facebook DHZ Horná Krupá

Oslavy 90. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru v Hornej Krupej

2017 sa konali v obci oslavy 80. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru v Hornej Krupej. Pri tejto príležitosti sa dopoludnia konala sv. omša obetovaná za DHZ Horná Krupá a po nej slávnostný obed na ktorom sa okrem domáci hasičov zúčastnilo a množstvo pozvaných hostí. Na tomto slávnostnom obede boli členom DHZ Horná Krupá udelené pamätné diplomy a medaile za vernosť a ako poďakovanie za ich dobrovoľnú činnosť obci.

Po slávnostnom obede sa konal sprievod DHZetiek obcou so zástavkou pri soche sv. Floriána (patróna hasičov) az na futbalový štadión obce. tu sa o 13:00 začalo súťaž obvodového kola a súťaž o pohár starostu obce Horná Krupá.

Oslavy 80. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru v Hornej Krupej

Dňa 02.06.2007 sa konali oslavy 80. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru v Hornej Krupej. Pri tejto príležitosti sa uskutočnili súťaže hasičských zborov z dole uvedených obcí. Súťaže sa konali na futbalovom ihrisku pod záštitou obecného úradu. Osláv sa zúčastnili zástupcovia OV DPO z Trnavy – riaditeľ p. Blažo a p. Nádaský. Všetci členovia DHZ Horná Krupá obdržali diplomy a pamätné listy. Ďakovný list z OV DPZ Trnava bol udelený p. Štefanovi Dvorákovi, p. Jozefovi Chnapkovi a p. Štefanovi Konečnému. Ďalej za vernosť boli ocenení: páni a dáma Štefan Konečný, Ján Nádaský, Štefan Dvorák, Rudolf Jankovič, Milan Ryšavý, Michal Ryšavý, Dana Chnapková, Jozef Chnapko, Ján Dvorák a veliteľ Jozef Konečný.