Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Predaj majetku obce priamym predajom

Obec Horná Krupá v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hornej Krupej č. 10/2022 zo dňa 11.03.2022
z v e r e j ň u j e z á m e r predať prebytočný majetok obce priamym predajom.
Obec Horná Krupá je vlastníkom pozemkov: