Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) Horná Krupá na roky 2021 – 2025

Vážení obyvatelia, návštevníci a priaznivci našej obce!
Predkladáme Vám Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) Horná Krupá
na roky 2021 – 2025. Tento strategický dokument a územno-plánovacia dokumentácia
predstavujú dva najzakladanejšie a najdôležitejšie strategické a plánovacie dokumenty na úrovni
každej jednej samosprávy v Slovenskej republike. Ich schválením v obecnom zastupiteľstve sa
stávajú záväznými nástrojmi strategického, plánovitého a systémového riadenia rozvoja našej
obce.
Predkladaný dokument je základným strednodobým plánovacím dokumentom podpory
regionálneho rozvoja a regionálnej politiky na lokálnej úrovni. Priamo nadväzuje na strategické a
programové dokumenty na vyššej regionálnej a najvyššej národnej úrovni. Dokument rešpektuje
lokálne špecifiká územia a práve z ich analýzy stanovuje rozvojové opatrenia a aktivity, ktorých
schválením sa obec zaväzuje k ich plneniu.