Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zvyšovanie kvality služieb poskytovaných občanom

Neustále a trvalé zvyšovanie úrovne služieb poskytovaných občanom je prvoradým a prednostným
záujmom pri výkone činností všetkých účastníkov procesu prípravy a zhotovovania a povoľovania
a kolaudácie stavieb. Vzájomná súčinnosť všetkých profesií v tomto procese, teda aj zamestnancov
stavebných úradov na samosprávach a využívanie správnych a relevantných podkladov a ich správna
interpretácia pri výkone ich činnosti je nevyhnutným predpokladom úspechu, ale najmä spokojnosti
klienta.