Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

„Prebytky občanov miest a obcí Slovenska“. /oznam/

Vážení občania dostali sme nasledovnú informáciu. Na internete je webová stránka www.slovenskyvyrobca.sk , na ktorej je možné bezplatne dať vedieť o Vašej úrode ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto úrodu ponúknuť na predaj. Táto možnosť pre občanov je bezplatná celoročne.

Vytvorili sme web stránku www.slovenskyvyrobca.sk,  ktorá slúži výhradne slovenským výrobcom a občanom. Jedná sa teda o nás občanov, preto Vás oslovujem.

     Na stránke www.slovenskyvyrobca.sk  je pre občanov ZDARMA kategória

 „Prebytky občanov miest a obcí Slovenska“.

     Takmer v každej obci ľudia niečo pestujú alebo chovajú. Pri tejto práci vznikajú aj prebytky, ktoré by radi ponúkli na predaj. Finančná situácia na Slovensku nie je veľmi priaznivá. Vy ako starostovia môžete významnou formou pomôcť, ako uvediem na príklade.      

     Bežný jav. Vášmu občanovi sa urodí väčšie množstvo napríklad čerešní. Majiteľ čerešne spotrebuje z úrody minimálnu časť. Zostatok  prezreje a popadá nevyužitý na zem.

     Dôvod nevyužitia môže byť napríklad.

Vyšší vek občana, nedostatok času na zber, ľudia nevedia vzájomne o sebe kto má na predaj časť svojej úrody.

     Prípadne majiteľ prebytku úrody nemá peniaze na inzeráty. Alebo zhodnotí ak zaplatím inzeráty – nebudem mať žiadny zisk.

     Iný príklad. V lete sliepky nesú vo zvýšenej miere vajíčka. Toto množstvo jedna domácnosť nedokáže spotrebovať,  preto vzniknú znovu prebytky. Niektoré dôvody prečo nedokáže prebytky predať som už uvádzal.

      Pochopiteľne dôvodov môže byť viac čo závisí na konkrétnej osobe.

     Vy ako starostovia obcí poznáte svojich voličov a viete ako by sa im dalo aj v tejto súvislosti konkrétne pomôcť.

     Stačí to ľuďom oznámiť vyhlásením v obecnom rozhlase napríklad s týmto textom:

      Vážení občania dostali sme nasledovnú informáciu. Na internete je webová stránka www.slovenskyvyrobca.sk , na ktorej je možné bezplatne dať vedieť o Vašej úrode ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto úrodu ponúknuť na predaj. Táto možnosť pre občanov je bezplatná celoročne.

     Názov web stránky nájdete aj na informačnej tabuli obce.

 Aj písomný oznam pokladám za vhodný. Myslím, že si názov web stránky všetci ľudia pri inej činnosti nezapamätajú – čo je prirodzené.

 Túto ponuku zdarma dávame preto, že pre jednotlivých občanov je predávať prebytky príliš prácne a nákladné. Je preto výhodné ak občan svoje prebytky pripraví doma a doma aj predá. Prípadne zvolí formu samozberu.

     V niektorých prípadoch je pre ľudí prezentovať svoje prebytky na internete nedostupné. Preto Vám ponúkame jedinečnú možnosť pomôcť svojim občanom prostredníctvom zaregistrovania obce na stránke www.slovenskyvyrobca.sk  v kategórii „Prebytky občanov miest a obcí Slovenska“ tiež zdarma.

Verím že prebytky občanov nezostanú nevyužité a zmenia sa za Vašej pomoci na ich peniaze.

S pozdravom a prianím pekného dňa.

Ing. Róbert Ďurík

obchodný riaditeľ

0905 284 449