Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Partnership in the changes of time – Partnerstvo v premenách času

Termín realizácie projektu: 01/12/2022 – 31/10/2023

Termín realizácie podujatia: 30/06/2023 – 02/07/2023

Miesto: Horná Krupá

Partneri: Obec Kostelec (CZ), Pilisszántó község önkormányzata (HU), KULTURNO-UMEJETNICKO DRUZSTVO VARDARAC (HR)

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je posilniť partnerstvo obcí o prvok solidarity a dobrovoľníctva. Druhým cieľom je spojiť občanov štyroch krajín po odznení pandémie COVID-19.

Výsledky projektu:

  • Kultúrne prezentácie a medzikultúrna angažovanosť
  • Búranie bariér a predsudkov voči iným národom
  • Vytvorenie priestoru bez diskriminácie
  • Rozvoj dobrovoľníctva a aktívneho európskeho občianstva
  • Vytváranie nových priateľstiev
  • Vzdelávanie o EU a hľadanie riešení na aktuálne priority EÚ
  • Výmena skúseností s cezhraničnými partnermi