Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Ochrana lesov pred poZiarmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave informuje občanov

o základných povinnostiach, ktoré je potrebné dodržiavať v prírode:

  • nezakladať‘ oheň na miestach, kde je to zakázané, alebo kde by sa mohol rozšíriť,
  • využívať len oficiálne ohniská, ktoré sú bezpečné,
  • neodhadzovať‘ neuhasené cigarety,
  • nedovoľovať deťom hry so zápalkami,
  • rešpektovať príkazy a dodržiavať zákazy umiestnené na verejných miestach, najmä pri vstupe do lesa,
  • v prípade spozorovania požiaru volať tiesňovú linku 112, 150, alebo požiar ohlásiť na najbližšiu
  • ohlasovňu požiarov, či už v obci alebo u správcu lesa.

Upozorňujeme občanov, že vypaľovanie porastov bylín, krikov a stromov, používať otvorený plameň na miestach so zvýšením nebezpečenstvom vzniku požiaru a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu je zakázané.

Za porušenie je možné fyzickej osobe uložiť‘ pokutu až do vyšky 331,- €.