Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) Horná Krupá na roky 2021 – 2025

Vážení obyvatelia, návštevníci a priaznivci našej obce!Predkladáme Vám Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) Horná Krupána roky 2021 – 2025. Tento strategický dokument a územno-plánovacia dokumentáciapredstavujú dva najzakladanejšie a najdôležitejšie strategické a plánovacie dokumenty na úrovnikaždej jednej samosprávy v Slovenskej republike. Ich schválením v obecnom zastupiteľstve sastávajú záväznými nástrojmi strategického, plánovitého a systémového riadenia … Čítať ďalej Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) Horná Krupá na roky 2021 – 2025