Dotazníkový prieskum k PHSR Horná Krupá na roky 2021 – 2025

Obec Horná Krupá pripravuje na roky 2021-2025 nový strategický rozvojový dokument – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (PHRSR). Dokument stanovuje víziu rozvoja obce a rozvojové aktivity, ktorých naplnením sa dosiahne splnenie strategickej vízie. PHRSR je dôležitým a nevyhnutným podkladom pre získavanie rôznych dotácií z EÚ. Tento dotazníkový prieskum slúži na to, aby sumarizoval … Čítať ďalej Dotazníkový prieskum k PHSR Horná Krupá na roky 2021 – 2025