Odpady

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2016: 

 • 04.01.2016
 • 29.01.2016
 • 26.02.2016
 • 25.03.2016
 • 22.04.2016
 • 20.05.2016
 • 17.06.2016
 • 15.07.2016
 • 12.08.2016
 • 09.09.2016
 • 07.10.2016
 • 04.11.2016
 • 02.12.2016
 • 30.12.2016

Harmonogram vývozu triedeného odpadu na rok 2016: 

 • 19.01.2016
 • 16.02.2016
 • 15.03.2016
 • 12.04.2016
 • 10.05.2016
 • 07.06.2016
 • 05.07.2016
 • 02.08.2016
 • 30.08.2016
 • 27.09.2016
 • 25.10.2016
 • 22.11.2016
 • 20.12.2016

Ak termín vývozu pripadne na sviatok, vyhradzujeme si právo na zmenu termínu!  Obec bude o prípadnej zmene včas informovaná !

Do triedeného zberu patria:

 • PAPIER – noviny, časopisy, letáky, lepenka, katalógy,
  knihy bez tvrdých dosiek
 • PLASTY – PETfľaše od nápojov, fólia, obaly od čist.prostriedkov,
  drogérie, igelitové tašky
 • KOVY – konzervy od potravín, plechovky od nápojov
 • TETRAPAKY – krabice od nápojov

 

Do triedeného zberu nepatria:

 • papier kopírovací,brúsny,voskový,od samolepiek
 • šanóny a zakladače s kovovými sponami
 • plastové kelímky od jogurtov, plastové poháriky, jednorázový riad, polystyrén
 • keramika, zrkadlá, sklo, odevy a iný textil

 

————————————————————————

 • Fľaše a poháre zo skla zbierajte do kontajnerov alebo zvonov umiestnených v obci
 • PET fľaše prosíme zošľapovať
 • osádka zberového vozidla je oprávnená neodobrať vrecia, v ktorých sa budú nachádzať iné odpady, ako je určené v tomto letáku, vrecia je potrebné vyložiť v deň vývozu do 6:30

————————————————————————

A.S.A.Trnava, spol. s r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava, tel.: 033/3240600 www.asa-group.com email: asatrnava@asa.sk