Obecný úrad

 

Obec Horná Krupá – obecný úrad
SK – 919 65 Horná Krupá 186

Telefón: +421 33 5570327
Mobil: +421 918 678 293 (starosta obce)

E-mail: ou@hornakrupa.sk

IČO: 312517
DIČ: 2021133763
Číslo účtu: SK56 0200 0000 0000 1272 6212

Úradné hodiny pre verejnosť

Pondelok     7:30 – 12:00   12:30 – 16:00
Utorok         7:30 – 12:00    12:30 – 16:00
Streda          7:30 – 12:00    12:30 – 17:00
Štvrtok                  Nestránkový deň
Piatok          7:30 – 12:00

 


Zástupcovia obce:


Starosta: Ing. Ľuboš Hačko
Zástupca starostu: Mgr. Ivan Hrčka práva a povinnosti zástupcu obce
Hlavná kontrolórka: Ing. Mária Vadovičová práva a povinnosti hlavného kontrolóra obce

Poslanci zastupiteľstva: Mgr. Ivan Hrčka, František Prodaj, Ján Nádaský, Ján Blažo, Ing. Tomáš Ormandy ( 1.9.2017 odstúpil na vlastnú žiadosť z dôvodu odsťahovania z obce), Zdeno Boledovič (náhradný poslanec za Ing. Tomáša Ormandyho).

PREDCHÁDZAJÚCE OBECNÉ ZASTUPIĽSTVÁ

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2018

 • 15.03.2018 – 18.00 hod
 • 07.06.2018 – 19.00 hod
 • 06.09.2018 – 19.00 hod
 • 18.10.2018 – 18.00 hod
 • 15.11.2018 – 18.00 hod
 • 06.12.2018 – 18.00 hod
 • 28.12.2018 – 18.00 hod

Pracovníci obce Horná Krupá


 • Viera Prachová – referent Obecného úradu
 • Erika Konečná – kultúrny referent
 • Oľga Jankovičová – prenájom priestorov v dome kultúry
 • Ján Batka – údržba obce

Príhovor starostu obce


Dobrý deň, Vážený občania,

    prihováram sa k Vám ako novozvolený starosta obce. V prvom rade chcem poďakovať všetkým voličom za účasť v miestnych komunálnych voľbách a odovzdané hlasy, poďakovanie za prácu patrí i starostovi a poslancom ktorí vykonávali svoju funkciu v minulom období.

    Naša obec vykazuje tendenciu dlhodobého poklesu počtu obyvateľov, je to pozostatok politiky ktorá bola príznačná pre 70 – te roky minulého storočia a stále je v našom podvedomí. Snahou mojou a vedenia obce bude v nastávajúcom období zmeniť doterajšie ponímanie a urobiť v rámci obce malé i väčšie zmeny, ktoré možno zmenia ráz obce. Čaká nás obdobie čerpania eurofondov, plánovacie obdobie 2015-2020 kde by sme sa chceli uchádzať o finančné prostriedky na rozvoj nášho regiónu. V minulom roku bolo zadané vypracovanie územného plánu obce, ktoré predpokladám bude ukončené do konca tohto roku, je pripravená projektová dokumentácia na rekonštrukciu verejného osvetlenia, rekonštrukciu kultúrneho domu, dokumentácia pre územné rozhodnutie na obecný vodovod, kanalizáciu a čističku, je vypracovaná štúdia na priestor pred kostolom a prepracovaná dokumentácia na zberný dvor a pravdepodobne zadáme vypracovanie dokumentácie na kamerový systém.

    Horeuvedené, poprosím, neberte ako predvolebné sľuby, sú to len zámery z ktorých možno nebude nič pokiaľ sa nám nepodarí uspieť so žiadosťami o finančnú pomoc, ale myslím, že je to dobrý štart a príprava na možné čerpanie, čo bude určite tímová práca, kde zároveň žiadam občanov, ktorí môžu v uvedenej oblasti pomôcť, aby priložili ruku. Uvedené projekty sú zároveň prípravou do budúcich období, sú v nich dané základy a ciele možnej výstavby i pre nasledujúcich starostov.

    Mojou snahou bude vypočuť si všetky pripomienky nielen k uvedený projektom, ale i bežnej činnosti obecného úradu od občanov, nemôžem sľúbiť, že všetky budú splnené podľa želania každého občana, uprednostňované budú názory a hlasovanie legitímne zvolených poslancov, ktorí sú zodpovední za dôležité rozhodnutia obecného úradu.

Ing. Ľuboš Hačko
starosta obce